Trang chủ Chính sách thông tin

Chính sách thông tin

Bản quyền

Tất cả các bài viết tại Levitraabc.net được chia sẻ với mục đích phi thương mại, Một số điều cần biết vềề quy định của website Levitraabc.

Quy định chia sẻ bài viết

Levitraabc.net lưu giữ bản quyền toànoàn bộ bài viết được đăng tải trên website và hoàn toàn chịu trách nhiệm vềề nội dung của bài viết đó.
Nghiêm cấm bạn đọc copy, chỉnh sửa bài viết nhằm mục đích thu lợi bất chính.
Mọi hành động sử dụng lại vui lòng được ghi rõ ràng Nguồn bài viết từ Levitraabc.net

Chính sách thông tin

Khi tham gia với Levitraabc.net qua các form liên hệ hay đăng ký email nhân thông báo bài viết, tư vấn từ website… độc giả phải cung cấp một số thông tin cá nhân như tên, email… Tất cả những thông tin này được Levitraabc.net dùng với mực đích liên hệ với độc giả. Levitraabc.net cam kết không bao giờ chia sẻ thông tin cá nhận của độc giả cho bất kỳ cá nhân hay doanh nghiệp nào.

Vi Chiến Thắng

Thân mến,